Top

บพข.ชูงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่โลกธุรกิจระดับชาติ-นานาชาติ

บพข.ชูงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่โลกธุรกิจระดับชาติ-นานาชาติ  “PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023” “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศูนย์ฯสิริกิติ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เตรียมจัดงาน “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023)  ภายในงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ(TRL4) ที่พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอาหารมูลค่าสูง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต และออกสู่สาธารณชนอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่...

บพข.ชูงานว...

Read More

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯเปิดเวทีเสวนา “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”

                มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การเสวนาและสาธิต “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละคร สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา    สถาบันคึกฤทธิ์ได้สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะการแสดงโนรามาเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการรวบรวมภาพถ่ายชุดท่ารำโนราของขุนอุปถัมภ์นรากร “พุ่มเทวา” จัดทำและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันคึกฤทธิ์ ต่อมาได้เชิญ อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์(ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาศิลปะการแสดงโนรา) มาแสดงและสาธิตท่ารำโนรา“คล้องหงส์” ที่เป็นการรำโนราโรงครู(เป็นพิธีกรรมของครูโนราที่มีรูปแบบเฉพาะ ผู้รำจะต้องเป็นโนราใหญ่ หรือ นายโรง) และจัดทำบันทึกการสาธิตครั้งนั้นเป็นวีดิทัศน์ ซึ่งสืบเนื่องสู่การทำฐานข้อมูลสำคัญของโนรา...

            ...

Read More

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่ออย่างยั่งยืน ใน “โครงการต้นแบบพรุ่งนี้ที่ดีกว่า Build Back Better for Elephants เพื่อสวัสดิภาพช้าง รับ “วันช้างไทย”

กรุงเทพฯ, 13 มีนาคม 2566(วันช้างไทย) –ประเทศไทยจัดเป็นศูนย์กลางในการใช้ช้างในธุรกิจท่องเที่ยวและความบันเทิง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมานานหลายปี ซึ่งปัจจุบัน มีช้างไทยกว่า 3,000 ตัวที่ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช้างเหล่านี้จะถูกฝึกตั้งแต่ยังเล็ก ช้างเด็กจะถูกพรากจากแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ถูกกักขัง เฆี่ยนตี ล่ามโซ่ ให้เชื่อฟังคำสั่ง ก่อนจะถูกส่งไปใช้งานตามปางช้างต่างๆ ผ่านกิจกรรมแสดงโชว์ ให้นักท่องเที่ยวขี่ อาบน้ำ ฯลฯ โดยที่ช้างเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ในขณะที่กระแสการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายช้างคือทางออกและโอกาสของธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกในอนาคต องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ยืนหยัดเคียงข้างช้างไทย โดยมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวัสดิภาพช้างตลอดมาผ่านการสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน “ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง” ทุกเดือน ตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ปีพ.ศ.2563จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด เพื่อให้ปางช้างสามารถอยู่รอด และพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพเข้มแข็งขึ้นได้แม้ในภาวะยากลำบาก...

กรุงเทพฯ,...

Read More

ภาครัฐ – เอกชนจับมือจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ต่อเนื่องปีที่ 2

MIRA และ SUBCON EEC 2023 งานแสดงสินค้าหนึ่งเดียวในพื้นที่ EEC ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา เพื่องานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ รวมถึงโซลูชันอุตสาหกรรมการลิต จากแบรนด์ชั้นนำชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจไว้อย่างครบครัน วางเป้าปั้นพื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน หลังจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เดินหน้าสร้างความเชื่อมโยงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ก่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร รวมถึงการแพทย์ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 517% พร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระบุไว้ว่า เศรษฐกิจของ EEC จะขยายตัวได้เกินกว่า 4% ในปี 2023 ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผนวกกับการเล็งเห็นโอกาสในการร่วมกันยกระดับให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)...

MIRA และ SUBCON EE...

Read More

มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 เคลื่อนทัพใหญ่ ปูพรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมให้เด็กไทยเต็มปี 2566

      หลังจากหยุดชะงักกับกิจกรรมของเด็กๆ จากสถานการณ์ โควิด-19 มาหลายปี ปีนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมเดินหน้าการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถาบันคึกฤทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเต็มอิ่มจุใจ ตลอดทั้งปี       มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 เคลื่อนทัพใหญ่ ปูพรมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมให้เด็กไทยเต็มปี 2566   หลังจากหยุดชะงักกับกิจกรรมของเด็กๆ จากสถานการณ์ โควิด-19 มาหลายปี ปีนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมเดินหน้าการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของสถาบันคึกฤทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเต็มอิ่มจุใจ ตลอดทั้งปี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล หัวเรือใหญ่ของมูลนิธิฯ ได้เปิดเผยว      “ ปีที่ผ่านๆ มา สำหรับสถาบันคึกฤทธิ์ เรามีกิจกรรมที่ถูกงดไปมากมาย  ผมเสียดายเวลา...

      หล...

Read More

บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น -TCMC กวาดยอดขายปี65 กว่า 9 พันล้านบาท เชื่อมั่น ปีนี้ โตได้อีก!!!!!

TCMC โชว์ผลการดำเนินงานปี 2565 รายได้ทะลุ 9 พันล้านบาท พร้อมปรับทัพธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์แห่งอนาคต ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TCM Corporation) หรือ TCMC ประกาศผลประกอบการปี 2565 เติบโตกว่าร้อยละ 17 จากปี 2564 กวาดรายได้กว่า 9,066 พันล้านบาท กำไรสุทธิ 174.52 ล้านบาท พร้อมลุยขยายตลาดใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการฟื้นตัวหลังวิกฤต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนปรับทัพธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี...

TCMC โชว์ผลก...

Read More

รวมพลศิลปิน 4 ศาสตร์ สร้างงานศิลป์สุดอลังการในงาน “เอ้ก อี เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน”

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของไทยได้กลับมาเป็นที่พูดถึงในสังคมกันอีกครั้ง ...

เมื่อวันที...

Read More

บีทูเอส -B2S เปิดตัว “Pokémon PLAYLAB” แห่งแรกในประเทศไทย ยิ่งใหญ่เอาใจสาวกที่ ชั้น4 เซ็นทรัลเวิลด์

    บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกความร่วมมือกับ The Pokémon Company รุกสร้างคอมมูนิตี้เปิดตัว “Pokémon PLAYLAB” แห่งแรกในประเทศไทย ครบครันที่สุด สำหรับคนรักโปเกมอน ณ บีทูเอส เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 4 พร้อมมอบความสุขให้กับลูกค้า มั่นใจจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้ง     จิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีทูเอส และออฟฟิศเมท กล่าวว่า “จากความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีของลูกค้า ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอน แบรนด์คาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทางบีทูเอสมองว่า “Pokémon PLAYLAB” แห่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ชื่นชอบโปเกมอน และทำให้ B2S ได้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ ให้สมกับความเป็น “Center of...

    บี...

Read More

สยามพิวรรธน์ จัดสัมมนา อัพเดตเทรนด์การตลาด 2023

สยามพิวรรธน์ จัดสัมมนา อัพเดตเทรนด์การตลาด 2023 เสริมพลังความรู้ให้คู่ค้า พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดชี้ กลุ่มคนที่ไม่ควรมองข้ามคือ Gen Z!!!!!!     เร่งเครื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มสูบท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว หลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากว่า 3 ปี แม้จะยังมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ทั่วโลกต่างเริ่มต้นเร่งเครื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับเดินมาเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะหลังจากเกือบทุกประเทศผ่อนคลายมาตรการการป้องกันโควิดและเปิดประเทศพร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งเข้าและออกประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อการสร้างโอกาสในการเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ จึงได้เล็งเห็นโอกาสจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดสัมมนา เสริมความรู้ เตรียมความพร้อมอัพเดตเทรนด์การตลาดให้กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “Upcoming Trends with Digital Content...

สยามพิวรรธ...

Read More

TCMC ร่วมสนับสนุน และ มอบรางวัล โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022

TCMC ร่วมสนับสนุน และ มอบรางวัล โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022 บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนไอเดียในโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022 ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ในสาขา Generation Award โดยมี นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “OPEN INNO-vation 2022” และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในไอเดีย Innovative floor and wall covering คือ นายกัณฌ์ฏธัจส์ เขินไพรเป็นผู้รับรางวัล...

TCMC ร่วมสนับ...

Read More

Cross-Border e-Commerce “ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก”

[caption id="attachment_11095" align="alignnone" width="2048"] ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก[/caption] Cross-Border e-Commerce “ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก” ยกทัพแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก “บุกเมืองจันท์” นำผู้ประกอบการสู่เส้นทาง e-Commerce โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี พบกับเนื้อหาที่น่าสนใจ 09.00 - 12.00 น. กลยุทธ์เปิดร้านค้าออนไลน์ ขยายสู่ตลาดโลก 13.00 - 17.00 น. กิจกรรมจับคู่ซื้อขายกับแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ eBay, Tmall, AbouThai และ KlangOne พลาดไม่ได้! กับกิจกรรม Workshop...

[caption id="attachment_11095"...

Read More

นิปปอนเพนต์ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “Nax Premila ”เพื่อการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์

นิปปอนเพนต์ สนับสนุนการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดยนายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และทีมงานครูฝึกโครงการโปรเตเจ้ (Protégé) เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภันฑ์ คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “Nax Premila ” สำหรับการแข่งขันทักษะงานซ่อมสีรถยนต์ฯ ครั้งที่ 31 ทั้งในส่วนของระดับภาค ทั้ง 5 ภาค มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท โดยมีการจัดงานตามรายละเอียดนี้ ภาคกลาง ครั้งที่ 30 จังหวัดลพบุรี...

นิปปอน...

Read More

“สุขสยาม” จัดเวทีประกวดนางนพมาศ 2 วัย ยิ่งใหญ่

“สุขสยาม” จัดเวทีประกวดนางนพมาศ 2 วัย ยิ่งใหญ่ รับมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ  “รื่นเริง แสงศิลป์ อเมซิ่ง สุขสยาม”    เทศกาลลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี 2563 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม รื่นรมย์ และ ร่วมลุ้นผลการประกวดนางนพมาศ 2 วัย ประจำปี 2563 แห่งเมืองสุขสยามงานประจำปีที่กลับมาสร้างความประทับใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รับคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ในเทศกาลลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ประจำปี 2563 ณ เมืองสุขสยาม อิ่มเอมใจกับการแสดงสุดมหัศจรรย์ลอยกระทงวิถีไทย และชื่นชมเสน่ห์ภูมิปัญญาและหัตถกรรมอันทรงคุณค่า จากทุกทิศทั่วไทยในราคาพิเศษที่โซน“ตลาดใต้แสงจันทร์วันเพ็ญ” “สุขสยาม” ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ...

“สุขสยาม” ...

Read More